وروداعضا ورود اعضاء |
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
1397/02/02 بازديد آقاي مهندس قاسمي زانياني قائم مقام معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي  ومهندس قاسمي مدير كل دفتر برنامه وبودجه وزارت جهاد كشاورزي  ودكتر حسين پور معاون امور آب كشاورزي سازمان برنامه وبودجه از طرح انتقال آب به كانونهاي فوق بحراني گرد وغبار اهواز بازديد كردند .
بازديد آقاي مهندس قاسمي زانياني قائم مقام معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي ومهندس قاسمي مدير كل دفتر برنامه وبودجه وزارت جهاد كشاورزي ودكتر حسين پور معاون امور آب كشاورزي سازمان برنامه وبودجه از طرح انتقال آب به كانونهاي فوق بحراني گرد وغبار اهواز بازديد كردند .
 
 
 
بازديد آقاي مهندس قاسمي زانياني قائم مقام معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي  ومهندس قاسمي مدير كل دفتر برنامه وبودجه وزارت جهاد كشاورزي  ودكتر حسين پور معاون امور آب كشاورزي سازمان برنامه وبودجه از طرح انتقال آب به كانونهاي فوق بحراني گرد وغبار اهواز بازديد كردند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقاي مهندس قاسمي زانياني قائم مقام معاونت برنامه ريزي واقتصادي وزارت متبوع ومهندس قاسمي مدير كل دفتر برنامه وبودجه وزارتخانه ودكتر حسين پور معاون امور آب كشاورزي سازمان برنامه وبودجه از طرح احياي اراضي خوزستان بازديد كردند. در اين بازديد مهندس علاقه بند معاون اجرايي موسسه ومهندس رشيدي معاون برنامه ريزي واقتصادي موسسه توضيحات پيشرفت طرح را ارائه نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 64
بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان
آدرس: تهران، خيابان وليعصر ( عج ) ، نرسيده به ميدان ونك
كوچه شهيد برادران فوزي، خيابان شهيد لاهيجاني شماره2
 كدپستي : 1435653711
شماره تماس : 88796582-021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه جهاد نصر ( عمومي غير دولتي ) ميباشد.
Powered by DorsaPortal