وروداعضا ورود اعضاء |
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
1396/11/14 آغاز كشت جو در منطقه جنگي شلمچه/ در بسياري از نخلستان‌ها هنوز كشاورزان به روستاها بازنگشته‌اند
آغاز كشت جو در منطقه جنگي شلمچه/ در بسياري از نخلستان‌ها هنوز كشاورزان به روستاها بازنگشته‌اند
 
 
 
 
 
 
 

ايلنا گزارش مي‌دهد؛

آغاز كشت جو در منطقه جنگي شلمچه/ در بسياري از نخلستان‌ها هنوز كشاورزان به روستاها بازنگشته‌اند

 
با احياي نخيلات خوزستان و توسعه برداشت خرما در كشور شايد بتوان جايگاه از دست رفته ايران را در دنيا دوباره به دست آورد كه اين امر تنها با احيا و بازسازي اراضي از بين رفته خوزستان ميسر خواهد شد، اراضي كه قبل از جنگ تحميلي كشاورزي در آنها رونق داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا اعزامي به خوزستان، آبادان و خرمشهر كه در زمان 8 سال جنگ تحميلي بيشترين آسيب را ديده‌اند اين روزها با انجام طرح‌هاي آبرساني و احياي اراضي شرايط نسبتا بهتري دارند و اوضاع خشكسالي و بي آبي‌ها با كمك دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و نيرو رو به بهبود است.

در زمان جنگ تحميلي كه آب اروند به روي خوزستان بسته شد، آبرساني به نخيلات صورت نگرفت و با كوچ كشاورزان از منطقه جنگ زده، نخل‌هاي منطقه همه رو به خشكي گذاشت كه هنوز هم مي‌توان آثار آن را در منطقه ديد.

 
 
در برخي از اراضي خوزستان پس از، از بين رفتن نخل‌ها، زمين‌ها به مرور تبديل به زمين باير شده و هيچ درختي در آن‌ها ديده نمي شود، به نحوي كه به سختي مي توان باور كرد زماني در اين زمين ها نخل هاي خرما وجود داشته و در زير نخل ها صيفي و سبزي پرورش داده مي شد.
 

اما وزارت جهاد كشاورزي با كمك جهاد نصر در حال انجام عمليات بزرگ آبرساني به اراضي كشاورزي اين خطه است تا با احياي اين زمين ها هم اشتغال زايي براي كشاورزان را عملياتي كند و هم با مرطوب سازي خاك هاي اين استان از بروز ريزگردهاي داخلي جلوگيري كند.

اين طرح نزديك به 3 سال است كه در حال اجرا بوده و حدود 50 درصد از آن تا كنون به بهره برداري رسيده و پيشرفت داشته است. ايران دومين صادر كننده خرما در جهان است اما در بسياري از نخلستان‌ها هنوز كشاورزان به مناطق روستايي بازنگشته‌اند. از آنجايي كه هر نخل حدود 5 سال زمان مي‌برد تا به ثمر بنشيند نمي‌توان انتظار داشت توليد خرما دراين منطقه با اتمام اين طرح ناگهان تغيير چشمگيري داشته باشد اما مي‌توان به آينده اين طرح اميد داشت.