وروداعضا ورود اعضاء |
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
موسسه جهاد نصر موسسه جهاد نصر
1396/07/20 نشست مطبوعاتي مهندس علاقه بند با اصحاب رسانه
نشست مطبوعاتي مهندس علاقه بند با اصحاب رسانه
 
نشست مطبوعاتي مهندس علاقه بند معاون محترم اجرايي موسسه جهاد نصر با اصحاب رسانه1396/7/12
 
 
حسن علاقه بند در نشست خبري خود با اصحاب رسانه كه در سالن جلسات موسسه جهادنصر در اهواز برگزار شد، ضمن هشدار نسبت به عواقب و تبعات عدم اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 6 هزار و 500 نيروي شاغل در اين طرح وجود دارد كه هر روز نگران از دست دادن شغل خود در صورت تحقق نيافتن فاز دوم طرح هستند.
وي تصريح كرد: اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري به معناي ورود اعتبارات و ايجاد درآمد و اشتغال در استان است و با توجه به اين كه اشتغال از اهداف دولت و از فرمايشات اكيد مقام معظم رهبري است آغاز فاز دوم مي تواند ما را به فرمايش مقام معظم رهبري رهنمون كند و از دستاوردهاي موفق دولت باشد.
 
 معاون اجرايي موسسه جهادنصر در خصوص زمان آغاز فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري گفت: علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته و توافقات بين سازمان جهاد كشاورزي و آب و برق خوزستان براي تامين آب فاز دوم پروژه، تا به امروز بحث تخصيص آب به اين پروژه به دلايل مختلف از جمله توجيهات غير كارشناسانه مسكوت مانده است و ما را در آغاز كار و نيز پيگيري اعتبارات مورد نياز طرح با مشكلات زيادي روبرو كرده است چون دستگاه‌هاي دولتي تخصيص دهنده اعتبار و فاينانس خارجي، براي تزريق بودجه مجوز تخصيص آب را مي‌خواهند كه تاكنون تاييد نشده است.
وزارت نيرو مشكلات خوزستان را در طرح 550 هزار هكتاري بيش تر كرده است/خوزستان از عدم اجراي فاز دوم خسارت ديده است
علاقه بند با انتقاد از نحوه برخورد وزارت نيرو با بحث تخصيص آب فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري عنوان كرد: مديريت وزارت نيرو در گذشته تحت تاثير اقدامات و رفتارهاي غيركارشناسانه قرار گرفت و همين موضوع باعث شد تا بحث تخصيص آب پيگيري نشود كه استان خوزستان بابت اين عدم همكاري تاكنون خسارات زيادي ديده است و حداقل دو سال از منابع آب و خاك خود عقب افتاده است.
وي يادآور شد: وزارت نيرو در بحث مجوز تخصيص آب فاز دوم طرح 550هزار هكتاري نه تنها همكاري نكرده است، بلكه مشكلات استان را هم بيش تر كرده است چون بخش عمده دلايلي كه از سوي وزارت نيرو در خصوص عدم صدور مجوز آب فاز دوم طرح 550هزار هكتاري مطرح مي‌شودٰ توجيه كارشناسي ندارد.
معاون اجرايي موسسه جهادنصر با اشاره به مزاياي اتصال فاز نخست و دوم طرح 550 هزار هكتاري بيان كرد: حجم و اثرات طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري بر بخش كشاورزي خوزستان روشن است ولي متاسفانه زمان به سرعت از دست مي رود و اين هدر رفت وقت كار ما را براي اجراي فاز دوم طرح سخت تر مي كند در حالي كه متصل كردن فاز نخست طرح به فاز دوم آن داراي مزاياي بسياري از جمله حفظ نيروي شاغل در طرح و حتا افزايش تعداد آن ها است.
وي نسبت به تبعات اجتماعي بيكاري شاغلان در طرح هشدار داد و گفت: بيش تر نيروهاي شاغل در طرح افراد بومي استان و حتا روستاهاي اطراف طرح هستند و توقف فاز دوم طرح تبعات زيادي براي آن ها و جامعه خواهد داشت بنابراين اميدواريم همزمان با افتتاح و بهره برداري از فاز نخست طرح، با كلنگ زني و آغاز فاز دوم طرح روبرو باشيم.
اجراي فاز دوم طرح به سود خوزستان و كشور و نيازمند همدلي مسئولان درون و برون استاني است
علاقه بند خاطرنشان كرد: اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري به معناي ايجاد زيرساخت ها براي كشاورزي مدرن و پيشرفته با توجيه اقتصادي است كه با همان ميزان آب و زمين هاي كشاورزي مي توان محصول بيش تري را برداشت كرد بنابراين اجراي فاز دوم طرح كه به سود خوزستان و كشور است نيازمند همدلي همه مسئولان درون و برون استان است تا با كمك يكديگر بحث تخصيص آب و اجراي فاز دوم طرح را عملي كنيم.
وي ادامه داد: در شرايط كنوني زمين هاي كشاورزي مورد بحث ما و وزارت نيرو(در فاز دوم) به شكل سنتي كشت مي شوند كه ضمن هدر رفت مقادير زياد آب، با شوري و عدم همواري زمين همراه است. گاهي به دليل نبود آب كافي نمي توان پروژه اي را پيش برد ولي بحث ما اين است كه بيش تر زمين هاي فاز دوم توسط بهره بردار به روش سنتي و با پمپ هاي ديزلي كشت مي شوند كه به دليل عدم زهكشي و ناهمواري زمين، بهره برداري درست از آن ها صورت نمي گيرد بنابراين مي توان با ايجاد شيوه هاي آبياري مدرن و مهندسي و زهكشي زمين ها با همان ميزان آب كشت صورت بگيرد و اگر توسعه اي اتفاق بيفتد از بابت بهينه سازي آب و نه تخصيص تازه باشد.
معاون اجرايي موسسه جهادنصر تاكيد كرد: كارشكني ها و عدم همكاري وزارت نيرو كارشناسي نيست چون با ايجاد شيوه هاي نوين آبياري  بهينه سازي مصرف مي توان به زمين هاي كشاورزي استان آب تخصيص و حتا آن ها را توسعه داد. 
تخصيص آب گام نخست اجراي فاز دوم طرح است
علاقه بند درخصوص وضعيت اعتبارات تخصيص يافته به طرح از صندوق توسعه ملي توضيح داد: بحث تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي اگرچه هنوز منتفي نشده و در دستور كار است ولي به دليل عدم تخصص آب از سوي وزارت نيرو در هاله اي از ابهام است.
وي گفت: اگر فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري امسال آغاز شود، علاوه بر حفظ بيش از 6هزار و 500 نفر نيروي شاغل در طرح، 3 تا 4هزار نيروي كار جديد جذب مي شود و به سطح 10 هزار نيرويي مي رسيم كه در آغاز فاز نخست طرح در اين پروژه مشغول به كار بودند.
معاون اجرايي موسسه جهادنصر گام نخست در اجراي فاز دوم طرح 550 هزار هكتاري را بحث مجوز تخصيص آب خواند و گفت: اگر مجوز تخصيص آب از سوي وزارت نيرو صادر شود، مي‌توان براي تامين اعتبار از راه هاي مختلف اقدام كرد.
گنجاندن 1300 هكتار از زمين هاي شمال خوزستان در فاز نخست طرح 
علاقه بند با اشاره به قرار گرفتن بخشي از زمين هاي شمال خوزستان در فاز نخست طرح 550 هزار هكتاري عنوان كرد: چون در فاز نخست طرح به شهرهاي شمالي استان كمتر توجه شده بود، امسال لالي و ايذه هم با نزديك 1300 هكتار زمين به اين فاز افزوده شدند. در لالي دو پروژه دشت لالي و دشت هاركله در نظر گرفته شده كه براي اولي با هماهنگي سازمان آب و برق خوزستان تخصيص آب صورت گرفته و براي دومي در حال بررسي مسائل و مشكلات مربوط به آن هستيم. در ايذه هم دو پروژه سادات حسيني و شيوند با حدود 700 هكتار در حال اجرا است.
معاون اجرايي موسسه جهادنصر درخصوص ميزان پيشرفت فاز نخست طرح توضيح داد: پيشرفت فيزيكي كار 85 درصد بوده است و تاكنون 14هزار كيلومتر شبكه‌هاي فرعي و 27هزار كيلومتر زهكش زيرزميني در 263هزار هكتار از اراضيِ طرح اجرايي شده است.
وي ادامه داد: كار موسسه جهاد نصر در طرح 550هزار هكتاري احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري، تسطيح اراضي و زهكش زير زميني است و در حال حاضر كار احداث شبكه‌هاي فرعي را در مناطقي كه شبكه هاي اصلي احداث شده باشد انجام مي دهيم ولي زهكش زيرزميني تنها در مناطقي كه مشكلات شوري خاك دارد و كيفيت خاك بايد اصلاح شود اجرا مي شود.
علاقه بند يادآور شد: سال گذشته، شبكه‌هاي فرعي در 242 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي و امسال در 263 هزار هكتار اجرايي شد. در همين مدت از 242هزار هكتار انجام شده، نزديك به 200هزار هكتار زمين زير كشت رفت و پيش بيني مي شود امسال بيش از 220هزار هكتار از اراضي به بهره‌برداري برسد.
وي افزود: تاكنون 3 هزار و 400 ميليارد تومان از كل يك و نيم ميليارد دلار اعتبارات طرح، تخصيص يافته و نزديك 6هزار و 500 نفر و بيش از 2 هزار دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در حال كار هستند.
برخي مشكلات طرح باعث كاهش سطح فعاليت در پروژه ها شده است
معاون اجرايي موسسه جهادنصر عنوان كرد: طرح 550 هزار هكتاري مقام معظم رهبري يك فاز بود ولي وزارت نيرو كه متولي شبكه هاي اصلي و تخصيص آب است، تنها شبكه هاي اصلي بخشي از كل طرح را انجام داده بود كه همين موضوع باعث شد موسسه جهادنصر تنها در جايي ورود كند كه شبكه هاي اصلي احداث شده بود بنابراين قدرت اجرايي ما تنها در 312 هزار هكتار از زمين هاي طرح بود كه به فاز نخست معروف شد. 
علاقه بند به برخي مشكلات موجود در طرح 550 هزار هكتاري اشاره كرد و گفت: در برخي پروژه ها با مشكلاتي روبرو هستيم كه باعث كاهش سطح فعاليت ما در آن پروژه شده است به عنوان مثال در هنديجان شبكه هاي فرعي در حال اتمام است ولي شبكه هاي اصلي كه بايد توسط وزارت نيرو انجام شود هنوز صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: نزديك به 20هزار هكتار از زمين هاي فاز نخست طرح كه كار آن‌ها توسط موسسه جهاد نصر عملياتي شده است با مشكل شبكه اصلي كه وظيفه وزارت نيرو است، روبرو هستند و شبكه‌هاي اصلي آن ها اجرايي نشده است.  
معاون اجرايي موسسه جهادنصر با بيان اين كه مشكل برق از جمله مشكلات برگ موجود در طرح بوده است، عنوان كرد: سال گذشته 89 ميليارد تومان براي تامين برق و زهكش زيرزميني هزينه كرديم كه خارج از تعهد ما و در حوزه وظايف وزارت نيرو بود ولي با موافقت سازمان برنامه و بودجه و پيگيري استاندار خوزستان در راستاي حل مشكلات پروژه انجام گرفت. در حال حاضر نزديك به 18 هزار هكتار از شبكه هاي ما نياز به تامين برق دارد كه با هماهنگي هاي لازم امسال تامين برق آن انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: براي اين كه مشكل مردم حل شود، و تا زماني كه وزارت نيرو نسبت به احداث شبكه‌هاي اصلي در آن مناطق اقدام كند، موسسه جهاد نصر بايد متحمل هزينه ‌هاي اضافي شود.
در صورت تمام نشدن كار تا پايان امسال، اعتبار تخصيص داده شده براي طرح از دست مي‌رود
علاقه بند از كشاورزان خواست تا همكاري لازم را براي اجرايي شدن طرح داشته باشند و خاطرنشان كرد: امسال سال پاياني فاز نخست طرح 550 هزار هكتاري است و كشاورزان و بهره‌ برداران بايد همكاري لازم را داشته باشند و در نقاطي كه بايد كار كنيم، كشت نكنند تا بتوانيم كار را به پايان ببريم چون در صورت تمام نشدن كار تا پايان امسال، اعتبار تخصيص داده شده براي آن از دست مي‌رود. 
وي افزود: در هر هكتار زمين نزديك به17 ميليون تومان هزينه مي ‌شود و با توجه به افزايش هزينه‌ ها در سال‌هاي اخير پيش بيني مي‌شود هزينه كار در هر هكتار از اراضي در فاز دوم بيشتر از فاز نخست باشد و به اعتباري نزديك به 3.5ميليارد دلار نياز باشد بنابراين كشاورزان نبايد كشت يك سال خود را بر كارهاي زيربنايي كه توسط موسسه جهاد نصر انجام مي شود، ترجيح دهند.  
معاون اجرايي موسسه جهادنصر با اشاره به تاثيرات بلند مدت اقدامات صورت گرفته بر روي زمين هاي كشاورزي گفت: كار موسسه جهاد نصر در بحث اجراي شبكه ‌هاي فرعي و زهكش‌ هاي زيرزميني، عمر مفيد بالاي 30 سال دارد و در حال حاضر متقاضياني داريم كه خواستار اجراي تسطيح اراضي و شبكه هستند ولي چون جزو زمين هاي تعريف شده فاز نخست طرح 550 هزار هكتاري نيستند، امكان آن وجود ندارد. 
 
 
 
 
 
 
 منبع : شوشان
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 249
بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان
آدرس: تهران، خيابان وليعصر ( عج ) ، نرسيده به ميدان ونك
كوچه شهيد برادران فوزي، خيابان شهيد لاهيجاني شماره2
 كدپستي : 1435653711
شماره تماس : 88796582-021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به موسسه جهاد نصر ( عمومي غير دولتي ) ميباشد.
Powered by DorsaPortal